เซลล์บำบัดกำจัดมะเร็ง

เซลล์บำบัดกำจัดมะเร็ง

เซลล์บำบัดกำจัดมะเร็ง

No Comments on เซลล์บำบัดกำจัดมะเร็ง
  หลักการที่นำเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายมาทำลายเซลล์ร้ายเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นมานานแล้ว  แต่ยังไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ เนื่องจากขาดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงพอ แต่ปัจจุบันมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่มาใช้ประกอบการรักษา มีความก้าวหน้ามาจนถึงจุดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเซลล์ที่สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายได้แล้ว
เซลล์บำบัดคืออะไร…?
        เซลล์บำบัด  หมายถึง  การนำเซลล์มาใช้ในการรักษาโรค โดยเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมา นพ.สตีเว่น  โรเซ็นเบิร์ก  แห่งสถาบันวิจัยสาธารณสุขแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งติดฉลากสารภูมิคุ้มกันด้วยวิธียีนบำบัดฉีดรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งไตระยะแพร่กระจาย มะเร็งเซลล์สีของผิวหนัง พบว่าก้อนมะเร็งที่ทำลายลงได้ด้วยเซลล์มะเร็งบำบัด และมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อยู่ล้อมรอบเซลล์มะเร็งในร่างกายผู้ป่วย (Tumor infiltrating lymphocyte) หรือเซลล์ภูมิคุ้มกันในเลือด (Lymphokine – activated killercell) มาติดฉลากสารภูมิคุ้มกัน  และเพาะเลี้ยงในห้องทดลองให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและแข็งแรงขึ้น เซลล์เหล่านี้มีความจำเพาะสูงในการเลือกทำลายเซลล์มะเร็ง และเป็นเซลล์ของร่างกายผู้ป่วยเองจึงมีผลข้างเคียงน้อย เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันเลียนแบบธรรมชาติร่างกายมนุษย์ แต่เสริมให้แข็งแรงและมีจำนวนเซลล์มากขึ้นเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดสิ้น
การรักษามะเร็งด้วยเซลล์สังหารตามธรรมชาติ
        นวัตกรรมการนำเซลล์สังหารตามธรรมชาติหรือเซลล์เอ็นเคมาใช้รักษาโรคมะเร็ง ในปัจจุบันนี้เรียกว่า การรักษาแบบเซลล์เอ็นเค กระตุ้นด้วยสารเพิ่มภูมิ (Cytokine-induced natural killercell) หรือการรักษาแบบ ซี ไอ เค (CIK Therapy) ต้นแบบวิธีการรักษาดังกล่าวมีการศึกษาวิจัยในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา  ยุโรป  จีน  เกาหลี  ไต้หวัน  และญี่ปุ่น  การรักษามะเร็งแบบ ซี ไอ เค คือ เจาะเลือดผู้ป่วยมะเร็งปั่นแยกเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันในหลอดทดลองเพาะเลี้ยงเซลล์มากขึ้นและแข็งแรงขึ้น
       การที่เกิดโรคมะเร็งขึ้นในร่างกายผู้ป่วยได้นั้น แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันล้มเหลวหรือเซลล์มะเร็งแข็งแกร่ง หลีกเลี่ยงการถูกทำลายจากระบบภูมิคุ้มกัน หรือมะเร็งปล่อยสารพิษออกมากดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนและความแข็งแรงของเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย และฉีดกลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยมะเร็งเพื่อบำบัดโรค
Credit : http://www.siamca.com/knowledge-id266.html

Leave a comment

Back to Top