สินค้าผู้สูงอายุ

สินค้าผู้สูงอายุ

No products found which match your selection.

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งอาหารการกิน สุขภาพ โดยสาเหตุมาจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย มีภาวะความเสื่อมของร่างกายและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจากปัจจัยหลายๆ อย่าง อาทิ เช่น การกลั้นปัสสาวะ กลั้นการขับถ่ายไม่อยู่ ภาวะสมองเสื่อม เดินได้ช้าลง อาการนอนไม่หลับ ปัสสาวะเวลากลางคืนบ่อย ส่งผลอาจทำให้เกิดลื่นหกล้มได้ง่าย รวมทั้งโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถขยับเคลื่อนที่ ช่วยเหลือตนเองได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าผู้สูงอายุนั้นมีจึงมีความสำคัญที่คุณควรมองข้ามเลย ได้แก่ เก้าอี้อาบน้ำ, เก้าอี้นั่งถ่าย ซึ่งมีหลายแบบทั้ง แบบมีล้อ+ แบบพับได้ เวอล์คเกอร์ ช่วยเดิน แบบมีล้อ+แบบพับได้, ไม้ค้ำยัน, รถเข็น, อาหารเสริมทางการแพทย์, กางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอร์เทนตี้ ฯลฯ สินค้าผู้สูงอายุทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกิจวัตรประจำวันและบรรเทาอาการโรคต่างๆ ได้

Back to Top