อาหารเสริมทางการแพทย์

อาหารเสริมทางการแพทย์

อาหารเสริมทางการแพทย์เป็นอาหารที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคต่างๆ ถูกดัดแปลงให้ย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เพิ่มพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ทำให้ช่วยป้องกันการขาดสารอาหาร ลดอาการแทรกซ้อน เนื่องจากการทำงานของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง สำลักเมื่อเวลากินอาหาร มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารยาก
ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง ผู้ป่วยโรคไต โรคเบาหวาน โรคขาดสารอาหาร ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ฯลฯ ส่วนใหญ่อาหารเสริมทางการแพทย์ที่เข้าสู่ร่างกายโดยมากเป็นของเหลวที่ประกอบด้วย น้ำ โปรตีน คาร์โบรไฮเดตร วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เป็นอาหารที่ถูกดัดแปลงช่วยเพิ่มลดความเร็วในการดูดซึมสารอาหารได้อย่างครบถ้วน ใช้เป็นโภชนการสำหรับผู่ป่วยได้ดี ปัจจุบันอาหารทางการแพทย์มีให้เลือกหลายหลายสูตรทั้งแบบผงและแบบน้ำ สำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ ในรูปแบบที่สามารถใช้ผสมดื่มกินทางปากหรือให้ผ่านทางสายยางได้แทนอาหารหลัก หรือเป็นอาหารเสริมระหว่างมื้อก็ได้

Back to Top